Chuyến 43 – Về với trẻ em trên bản Thạc An – Cao Bằng

0
960

Chuyến đi để lại nhiều cảm xúc cho mỗi thành viên
Chi tiết hình ảnh cập nhật tại:  Facebook.com/Viethearts

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

LEAVE A REPLY